שירותי הגנה על רכיבי USB

לאבטחת מידע ותוכן על רכיבים נדרשים רכיבים ייחודיים המאפשרים אפליקציות הגנה.

הרכיבים מיועדים לשימוש תעשייתי עבור חברות הדורשות רכיבים ברמת איכות גבוהה.

חברת מגנטיקס מייצגת את חברת NEXCOPY האמריקאית המובילה בפיתוח של רכיבים יחודיים לפי צרכי הלקוח.

לרכיבים אפשרות להגנה בפני העתקה ונעילה בפני שינוי או מחיקה.

 


NEXCOPY - USB 
copy protection

Digital Rights Management for your content loaded to USB.

Anti-rip, anti-copy, password protection and more.

Copy protected PDF, html, video, MP3 and other multimedia files.

Solution is both Mac and PC compatible.

  • Files can’t be copied or shared
  • Data can’t be deleted or erased off the drive
  • Files can’t be printed
  • Password option for more security
  • Set time expiration for files

USB עם רישיון נעילה

זהו פתרון חומרה, שנעשה ברמת הבקר ולא ניתן לפרוץ או לבצע מניפולציות.

מצב ברירת המחדל של הרכיב הוא לקריאה בלבד או מוגן מפני כתיבה.

בעל התוכן יכול לכבות את הגנת הכתיבה ברגע מסוים כדי לבצע פונקציות כתיבה.

רכיב עם רישיון נעילה הינו פתרון יחודי. בכל פעם שמנתקים את הרכיב מהמחשב, הרכיב מוגן באופן אוטומטי מפני כתיבה. זו ההגנה החזקה ביותר מפני כניסה של תוכנות זדוניות לרכיב, מבלי שהמשתמש ידע.


 

 

USB Lock License

 

This is a hardware solution, done at the controller level and cannot be hacked or manipulated.

The default state of the drive is read-only or "write protected".

The Content Owner can turn Off the USB Write Protection at a specific moment to perform write functions.

The Lock License drive is a unique approach; whenever power is cut to the device, for example disconnection from the computer, the USB is automatically write protected. This is the strongest first line defense against malicious software jumping onto the drive without the user knowing – it is impossible to infect a USB drive which is read-only.

 

https://www.nexcopy.com/usb-secure-flash-drives/lock-license/

USB עם הגנת העתקה

אם ברשותך תוכן שכדאי להגן עליו מפני העתקה לא חוקית, שכפול או הפצה מחדש, הפתרון הוא

פתרון זה מבוסס על חומרה ותוכנה.USB Copy Protection.

ההגדרה של "הגנת העתקה" היא היכולת לצפות בקובץ, אך לא מעבר לכך. המשתמשים לא יכולים לשמור, להדפיס, לשתף וכו'.

זהו הפתרון היחיד להגנה מפני העתקה שעובד גם במחשבי PC וגם במחשבי MAC.

רכיבים אלה בעלי ביצועים גבוהים המספקים את הרמה האופטימלית של מהירויות קריאה/כתיבה כדי לייעל את הפונקציונליות של תוכנת ההגנה מפני העתקה הטעונה ברכיב.

לרכיב עם הגנת העתקה יש יכולת של ניהול זכויות דיגיטליות להגן על זכויות יוצרים או זכויות קניין.

אבטחת זכויות דיגיטליות כוללת הגבלת הדפסה, הגבלת העתקה ושכפול, פקיעת תוקף של קבצים וחוסר יכולת לשמור קבצים ועוד.


USB Copy Protection

 

If you have Intellectual Property worth protecting from illegal copying, duplication or redistribution, the solution is USB Copy Protection.

Solution is hardware and software based.

The definition of "copy protection" is the ability to view the file, but nothing else. Users cannot save, print, share, screen grab, etc.

The only copy protection solution which works in both Mac and PC computers.

These drives are high performance devices which provide the optimal level of read / write speeds to optimize the functionality of the copy protection software loaded on the drive.

The Copy Secure drive has Digital Rights Management (DRM) to protect your intellectual property. Our DRM security include features such as print restriction, copy and paste restriction, in-ability for Windows and Mac print screens, time expiration of files, in ability to save a file and much more.

 

https://www.nexcopy.com/usb-secure-flash-drives/copy-secure/

https://www.nexcopy.com/downloads/USB_Copy_Protection.pdf