DEGAUSSER - שרותי מחיקת כוננים קשיחים

 

מכשיר ה"דיגאוזר" הינו מכשיר חשמלי המייצר שדה מגנטי חזק, מקומי ובאמצעותו מוחק כל מידע ממדיה מגנטית כדוגמת קלטות, סרטים מגנטיים וכוננים קשיחים.

תהליך המחיקה הינו מהיר ונקי ולוקח לרוב פחות מדקה.

הדיגאוזר מסוגל לייצר שדה מגנטי בעוצמה שבין 9000 גאוס עד ל 20000 גאוס, בתלוי בדגם המכשיר.

9000 גאוס מספיק כדי למחוק לחלוטין כל דיסק קשיח, גם המתקדמים ביותר, למטרות מסחריות בלבד. לעיתים קרובות, חברות מסחריות המעוניינות לקבל החלפה כוננים קשיחים תחת אחריות מספק הכוננים שלהם, בוחרות למחוק בשיטה זו את הכוננים טרם החזרתם שכן גם אם אינם שמישים לאחר התהליך, אינם מראים סימנים חיצוניים של נזק.

תהליך זה עומד בתקן NIST 800-88 לעניין טיהור מדיה.

המכשירים החזקים יותר, המייצרים 20000 גאוס, לרוב עומדים בתקן NSA (רשות הביטחון האמריקאית) ומאושרים לשימוש למחיקת קלטות וכוננים קשיחים המשמשים למטרות ביטחון, מודיעין ומטרות צבאיות בדרגות סיווג בלמ"ס ועד סודי ביותר. למעשה זו השיטה המהירה והיעילה ביותר לטהר מדיה מגנטית בתחומים הללו שכן האלטרנטיבה היחידה בתקן NSA היא גריסת המדיה לחלקיקים שאינם עולים בגודלם על 2 מ"מ או פירוק ידני של הכוננים ושריפת ציפוי הדיסקות.

פעולת ה"דיגאוזינג" (כפי שהיא נקראת בשוק המקצועי) מוחקת, ביחד עם המידע, את מקטע הסרוו המוביל את הראש לסקטורים. פעולה זו הופכת את הכונן לבלתי שמיש לחלוטין ולא ניתן לפרמט אותו מחדש ללא ציוד מאד יקר. קלטות גיבוי הופכות גם הן ללא שמישות שכן נמחק מהן מסלול הסרוו שלהן.

מכונות דיגאוזר מודרניות קוראות את נתוני היצרן, דגם הכונן ומספרו הסידורי ויכולות להפיק רשימה מודפסת של המדיה המטופלת.

חברת מגנטיקס מציעה שרותי מחיקת מדיה בשיטת "דיגאוזינג" בתקן NSA במתקניה או במשרדי הלקוח, לפי בקשה.